Pan Twardowski 05.01.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada