Pan Twardowski 05.03.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada