Pan Twardowski 05.03.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada