Pan Twardowski 05.05.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada