Pan Twardowski 06.04.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada