Pan Twardowski 08.01.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada