Pan Twardowski 09.07.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada