Pan Twardowski 12.10.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada