Pan Twardowski 12.12.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada