Pan Twardowski 14.11.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada