Pan Twardowski 29.03.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada