Rigoletto 30.12.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki