Sprzedana narzeczona 15.04.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki