Sprzedana narzeczona 20.05.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki