Straszny dwór 10.10.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki