Straszny dwór 14.06.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki