Straszny dwór 16.03.1968

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki