Straszny dwór 21.08.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki