Straszny dwór 24.01.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki