Straszny dwór 24.06.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki