Straszny dwór 28.02.1971

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki