Straszny dwór 29.05.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki