Straszny dwór 29.10.1981

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki