Borys Godunow 02.03.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki