Borys Godunow 10.10.1984

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki