Borys Godunow 16.10.1983

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki