Carmen 14.11.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki