Carmen 17.12.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki