Diabły z Loudun 06.04.1976

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki