Diabły z Loudun 08.09.1978

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki