Diabły z Loudun 10.03.1979

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada