Diabły z Loudun 11.04.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada