Diabły z Loudun 15.04.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada