Diabły z Loudun 18.05.1980

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada