Diabły z Loudun 21.08.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada