Diabły z Loudun 23.10.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki