Diabły z Loudun 24.06.1975

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada