Diabły z Loudun 29.12.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada