Halka 01.05.1969

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki