Halka 08.09.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki