Halka 11.02.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki