Halka 13.06.1967

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki