Halka 25.08.1966

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki