Konsul 13.08.1972

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki