Konsul 19.01.1973

Inscenizacja

premiera
Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki