Pan Twardowski 01.05.1977

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada