Pan Twardowski 07.02.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada