Pan Twardowski 08.09.1974

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada