Pan Twardowski 22.02.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki

Obsada