Sprzedana narzeczona 10.04.1970

Inscenizacja

Teatr Wielki w Warszawie, Sala Moniuszki